07 sept. 2018

Programul POR 2.2 se va lansa in Septembrie 2018

Vezi mai jos conditiile principale de finantare

Ajutor financiar nerambursabil: 

 • Valoarea ajutorului financiar nerambursabil va fi cuprins intre 200.000 Euro – 1.000.000 Euro;

 • Intreprinderi mici si microintreprinderi: 70% finantare nerambursabila (Regiunea de vest – 55%);

 • Intreprinderi mijlocii: 60% finantare nerambursabila (Regiunea de vest – 45%);

Solicitanti / beneficiari eligibili:

 • IMM-urile non-agricole din mediul urban si intreprinderi mijlocii non-agricole din mediul rural;

 • cu un istoric de functionare de minim 1 an (infiintate cel tarziu la data de 5 ianuarie 2015);

 • cu profit din exploatare > 0;

 • cu un nr. mediu de salariati de cel putin 3, in anul fiscal anterior depunerii proiectului;

Locul de implementare a proiectului este situat in:

 • in mediul urban (inclusiv sate apartinatoare de orase) pentru IMM non-agricole;

 • in mediul rural pentru intreprinderile mijlocii non-agricole;

Criterii generale de eligibilitate (conditii obligatorii de respectat):

 • Nu sunt eligibile investitiile localizate in teritoriul ITI Delta Dunarii si regiunea de dezvoltare Bucuresti Ilfov;

 • La momentul depunerii solicitantul nu trebuie sa aiba datorii restante la bugetul de stat, nu trebuie sa fie in dizolvare, lichidare sau faliment;

Pentru ce poate fi solicitat sprijinul:

 • Crearea unei noi unitati de productie/prestare servicii, in domeniul de activitate vizat de investitie;

 • Extinderea capacitatii unei unitati existente, prin cresterea volumului cel putin unui produs/serviciu aferent domeniului de activitate vizat de investitie;

 • Diversificarea productiei unei unitati existente, prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior in unitate, in domeniul de activitate vizat de investitie;

 • Investitii in active corporale;

 • Constructia / modernizarea si extinderea spatiului de productie / servicii IMM, inclusiv a uilitatilor generale aferente;

 • Achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe;

 • Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;

 • Investitii in active necorporale;

 • Achizitionarea de brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare;

 • Realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului;

 • Certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor;

 • Certificarea/recertificarea sistemelor de management al calitatii, al mediului, etc;

 • nu este permisa doar achizitia de active necorporale in cadrul proiectului.

Definitie investitie initiala:

 • crearea unei unitati

 • extinderea capacitatii unei unitati existente, fara schimbarea fundamentala a procesului de productie

 • diversificarea productiei unei unitati prin produse care nu au fost fabricate anterior

Pentru o prima eligibilitate gratuita ne puteti contacta la:

Nr. tel. 0376.448.085, Interior 3

sau

adresa de e-mail: office@activ-advisor.ro