01 oct. 2018

MODIFICARI START-UP NATION 1 OCTOMBRIE 2018

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, a publicat Luni, 01 Octombrie 2018, noua propunere a grilei de punctaj. 

Perioada estimata de deschidere a inscrierilor este 10 Noiembrie 2018. 

PROPUNERE GRILA DE PUNCTAJ 1 Octombrie 2018

 

   

Nr. crt.

Criterii

Punctaj

Domeniul de activitate

A

1

Producţie

30

2

Servicii (exclusiv IT)

30

3

Industrii creative

20

4

Comerţ şi alte activităţi

10

Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată nedeterminată în cadrul întreprinderii

B

1

Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, creat în plus faţă de cel prevăzut la art. 4 alin. (1)

10

2

Cel puţin un loc de muncă ocupat de persoană defavorizată/absolvent după anul 2012/şomer

5

Densitate IMM

C

1

Pentru localitățile (rural sau urban) din județele* în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4

20

2

Pentru localitățile (rural sau urban) din județele* în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4

5

Criterii aferente investiţiei

D

1

Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 60% din valoarea planului de afaceri

10

2

Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea planului de afaceri

5

Criterii aferente asociaților/ acționarilor

E

1

Nici unul dintre acționarii/ asociații solicitantului nu a avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comrcială care a fost în declarată în insolvență sau faliment

25

 

* Notă: Pentru evaluarea criteriului Număr de IMM/ 100 locuitori, Municipiul București este asimilat și va fi tratat ca un județ.

    Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte. 

    Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte. 

    Selectarea și contractarea proiectelor se va face după urmatorul algoritm:

 • Pentru planurile de afaceri cu punctaj mai mare sau egal cu 90 de puncte, selectarea proiectelor se va face după principiul primul venit – primul servit (proiectele vor fi contracate în ordinea înregistrării în aplicație, cu condiția să obțină un punctaj mai mare sau egal cu 90 puncte). Contractarea se va realiza în limita bugetului alocat apelului.

 • Pentru planurile de afaceri cu punctaj mai mic de 90 de puncte, selectarea proiectelor se va face în ordine descrescătoare a punctajului obținut. La punctaje egale va prevala: 

  • numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului; 

  • ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a proiectului;

  • numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate/absolvenţi după anul 2012/şomeri;

  • activitatea pe care accesează programul; 

  • data şi ora înscrierii în program.

Apelul de proiecte se va închide automat la momentul la care valoarea totală a cheltuielilor eligibile solicitate prin proiectele înregistrate va atinge pragul de 150% din bugetul alocat apelului.

Descarca Propunere grila de punctaj 1 Octombrie 2018