28 aug. 2023

Imbunatatirea competitivitatii si a inovarii in Microintreprinderi SV Oltenia

PR SV/MICRO1/1/1.3-1.4/2023

 

Beneficiari eligibili – Microintreprinderi SV Oltenia

 • Microintreprideri (0 – 9 angajati);
 • Solicitantul de finantare nu a avut activitatea suspendata in anii 2022 si/sau 2023;
 • Solicitantul este infiintat cel tarziu la 31.12.2021;
 • Solicitantul a inregistrat profit din exploatare in 2022;
 • Solicitantul avea minim 1 angajat la sfarsitul lui 2022;
 • Solicitantul isi asuma mentinerea locurilor de munca pentru o perioada de 3 ani.

Finantare – Microintreprinderi SV Oltenia

 • Ajutor financiar nerambursabil 90%;
 • Contributier proprie 10%;
 • Valoare minima proiect: 25.000 euro;
 • Valoare maxima proiect: 200.000 euro;
 • Buget total: 49.411.765.

Cheltuieli eligibile – Microintreprinderi SV Oltenia

 • lucrări de construire, extindere, modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv lucrări pentru asigurarea utilităților generale aferente efectuate în limitele de proprietate (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI, telecomunicații etc);
 • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”; Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”; Clasa 2.3.6. ”Utilaje și instalații de transportat și ridicat”; Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale”;
 • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile7, alternative de energie strict pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, în limita a maximum 15% din valoarea totală eligibilă a proiectului (de exemplu: recuperatoare de căldură, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare etc.);
 • achiziționarea de instalații/echipamente specifice pentru activități în domeniul economiei circulare (această activitate nu este obligatorie dar se puncteaza suplimentar conform grilei ETF) de exemplu, reciclarea materialelor deja disponibile în piață sub formă de deșeuri și extinderea activității de reciclare; investiții în eficientizarea ecodesignului de produse, astfel încât durata de viață a acestora să fie extinsă, gradul de reparabilitate să crească, iar reciclarea materialelor componente să fie posibilă ușor și cu randamente sporite; etc);

Procedura in consultare publica. Imbunatatirea competitivitatii si a inovarii in Microintreprinderi SV Oltenia

 


Obtine intre 25.000 euro si 200.000 euro. Solicita consultanta GRATUITA prin formularul de CONTACT sau la numarul: 0376448085.


Pentru a fi la curent cu ultimele stiri, ne poti urmari si pe facebook: Facebook Activ Business Advisor


Documente utile 

Ghidul_Solicitantului-investitii-micro

1.Anexa I – Lista abrevieri si Glosar

2.Anexa II – Structura sectiunilor cererii de finantare

3. Anexa III – Contract de finantare

4.Anexa IV – Lista coduri CAEN_IMM

5.Anexa V – Grila de evaluare tehnica si financiara- micro

6.Anexa VI – Plan de monitorizare IMM

7.Anexa VII – Lista de verificare MICRO-MINIMIS – etapa contractuala

8.Anexa VIII – Metodologia de incadrare IMM

9.Anexa IX – Metodologia DNSH

10.Anexa X – Grila evaluare DNSH

Model-A – Declaratie_Unica actualizata cu noul format

Model-B – Tabel_centralizator_numere_cadastrale

Model-C – Plan_de_afaceri

Model-D – Macheta_financiară

Model-E – Declaratie_IMM

Model-F – Declaratie_eligibilitate_TVA

Model-G – Declaratie_modificari

Model-H – Tabel centralizator privind justificarea costurilor


Microintreprinderi SV Oltenia

Microintreprinderi SV Oltenia