17 mart. 2023

PNS – DR 13  Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal

 

Beneficiari

 • fermieri cu excepția persoanelor fizice;
 • cooperative agricole și societățile cooperative agricole;
 • grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare și recunoscute de MADR.

Finantare

 • Valoare maximă a sprijinului public va fi 300.000 euro/proiect.
 • Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de maximum 65% din costurile eligibile.

Condiții de eligibilitate:

 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 12.000 € SO;
 • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico economice;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • În cazul în care proiectul prevede investiții în echipamente de irigații la nivelul fermei acestea sunt eligibile doar dacă îndeplinesc condițiile specificate în art 74 din Reg. (UE) nr. 2115/2021. 

Cheltuieli eligibile:

 • extinderea/modernizarea fermelor vegetale respectiv pentru culturi de câmp, prin achiziția de echipamente și utilaje agricole performante;
 • achiziția de remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă), inclusiv cele pentru gestionarea/utilizarea îngrășămintelor și/sau a produselor de protecție a plantelor;
 • achiziționarea de utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
 • investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale și de agricultura de precizie;
 • achiziția de echipamante de irigații atât pentru înființarea şi/sau modernizare în cadrul fermei (doar simple achiziții care nu implică lucrări de construcții-montaj).
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziționarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico- economică a proiectului etc.

Calendar

 • Perioada estimativa de lansare a sesiunii – octombrie 2023;

*Procedura pentru acest program inca nu a fost facuta publica, astfel ca nu putem face o eligibilitate pe initiativa ta. Daca vrei sa te informam cand apare procedura, lasa-ne un mesaj. Nu uita sa ne lasi si cateva informatii (zona, tipul investitiei si orice mai consideri relevant). Ne poti scrie la: CONTACT


Fonduri europene utilaje agricole

Fonduri europene utilaje agricole