09 mai 2024

PR SUD EST – Operațiunea A.2 – Cresterea competitivitatii IMM-urilor

 

Beneficiari eligibili – PR Sud Est:

 • Microintreprinderi (cu sediul social sau punct de lucru inregistrat fiscal in mediu urban), intreprinderi mici si mijloci(cu sediul social sau punct de lucru inregistrat fiscal in mediu urban sau rural) non-agricole, cu exceptia teritoriului acoperit de ITI Delta Dunarii;
 • Firme infiintate cel tarziu la data de 3 ianuarie 2023;
 • Firme care au avut cel putin 1 angajat la sf. lui 2023;
 • Nu se afla in dificultate;
 • Solicitantul a obtinut profit din exploatare in 2023;
 • Beneficiarul nu are datorii la stat.

Ajutor financiar nerambursabil – PR Sud Est:

 • Buget total program: 86.725.188 euro;
 • Valoare minima proiect: 220.000 euro;
 • Valoare maxima: 1.500.000 euro;
 • Ajutor financiar nerambursabil – ajutor de  minimis –  90%;
 • Ajutor financiar nerambursabil   – ajutor de stat regional:
Județ

Categorie IMM

Brăila Buzău Constanța Galați Vrancea Tulcea
Microîntreprindere 75% 75% 70% 75% 75% 75%
Întreprinderi mici 75% 75% 70% 75% 75% 75%
Întreprinderi mijlocii 70% 70% 60% 75% 70% 70%

Cheltuieli eligibile – ajutor de stat – PR Sud Est:

 • construcția/ modernizarea/ extinderea spațiului de producție/servicii ale IMM-urilor, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI;
 • dotare cu active corporale: echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 • dotare cu instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie: stații de încărcare, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc.
 • dotarea cu mijloace de transport pasageri (rutier) doar pentru codurile CAEN 8621 Activități de asistență medicală generală, 8622 Activități de asistență medicală specializată, 8623 Activități de asistență stomatologică și 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană, justificat de utilizarea exclusivă a acestora pentru transportul pacienților/personalului medical în vederea desfășurării activităților prevăzute de aceste coduri CAEN;
 • dotare cu active necorporale, exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate: programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea exclusiv a activității legată de codul CAEN pentru care se solicită finanțare.
 • activități din domeniul economiei circulare; soluții pentru recuperarea și reutilizarea materiilor prime, materialelor și produselor prin reintroducerea în procesul principal de fabricație sau prin crearea de noi produse/servicii, pentru dezvoltarea de noi activități economice necesare integrării în lanțurile valorice;
 • activități legate de utilizarea de simbioză industrială;

Cheltuieli eligibile – ajutor de minimis – PR Sud Est:

 • activități legate de promovarea amprentei de mediu a produsului/organizarea studiilor privind amprenta de carbon, sprijinirea designului produsului pentru durabilitate, reparabilitate, reutilizare, upgradabilitate și reciclare;
 • proiectare şi asistenţă tehnică;
 • activități de marketing și internaționalizare;
 • activitatea de audit financiar extern;
 • activităţi obligatorii de publicitate şi informare aferente proiectului.

Notă:Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 10% din valoarea eligibilă totală a investiției.

Judete eligibile Regiunea Sud Est:

 • Vrancea;
 • Galati;
 • Buzau;
 • Braila;
 • Tulcea;
 • Constanta;
 • Exceptie teritoriul ITI Delta Dunarii.

Obtine o finantare de pana la 1.500.000 euro. Eligibilitate gratuita prin formularul de CONTACT sau la numarul 0376.448.085


Pentru a fi la curent cu ultimele stiri, ne poti urmari si pe facebook: Facebook Activ Business Advisor


Documente utile:

Anexa 1 – Instructiuni de completare Formular cerere de finantare

Anexa 2 – Plan de monitorizare

Anexa 3 – Declaratie Unica a solicitantului

Anexa 4 – Lista cheltuieli eligibile

Anexa 5 – Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 6 – Grila ETF, 1.6 A2 IMM

Anexa 7 – Contract finantare 29.04.2024

Anexa 8 – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Anexa 9 – Metodologie imunizare si DNSH

Anexa 10 – Bugetul proiectului

Anexa 11 – Raport de progres

Anexa 12 – Raport de vizita monitorizare

Anexa 13 – Formular retragere de la finantare a proiectului

Anexa 14 – Declaratie privind eligibilitatea TVA

Anexa 15 – Declara+¢ia IMM

Anexa 16 – Incadrare_IMM

Anexa 17 – Lista de verificare eligibilitate si documentatie de contractare

Anexa 18 – Plan de afaceri

Anexa 19 Plan de afaceri Macheta 1.6 A2 IMM

GHID 1.6 _Operatiunea A.2 Sprijinirea dezvoltarii IMM-urilor, 29.04.2024

Model A – Matrice de corelare a bugetului proiectului cu devizul general al investitiei

Model B – Lista de echipamente, lucrarii, servicii

Model C – Certificarea aplicatiei Model D – Centralizator privind justificarea costurilor


Programul Regional Sud Est

Programul Regional Sud Est