17 mart. 2023

PNS – DR 25  Modernizarea infrastructurii de irigații

 

Beneficiari eligibili

  • Organizații ale utilizatorilor de apă înființate în conformitate cu legislația în vigoare.

Finantare

  • Valoarea sprijinului va fi de maximum 1.500.000 euro/beneficiar;
  • Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect va fi de 100%.

Condiții eligibilitate:

  • Solicitantul să facă dovada deținerii terenului/activului fizic aferent investiției, iar în cazul în care terenul se află în proprietatea statului/unităților administrativ teritoriale, să prezinte acordul administratorului acestuia pentru realizarea investiției;
  • Sistemul de irigații prevăzut prin proiect trebuie să fie racordat la o infrastructură principală funcțională sau să facă dovada existenței sursei de apă;
  • Sunt respectate condițiile specificate în art. 74 din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021;
  • La nivelul proiectului, este demonstrat faptul că:

a) în urma evaluării ex-ante, investiţia asigură posibile economii de apă de minimum 8% și

b) în cazul în care investiţia afectează corpuri de apă subterană sau de suprafaţă care au fost identificate ca nesatisfăcătoare           în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă, este realizată o reducere efectivă a utilizării apei de minimum 50% din posibilele economii stabilite la punctul a) sau în conformitate cu procentul stabilit de autoritatea competentă (dacă este cazul), care să contribuie la atingerea stării bune a acelor corpuri de apă.

Cheltuieli eligibile

  • Investiții în active corporale –  Modernizarea infrastructurii de irigații (stații de punere sub presiune și rețeaua aferentă), a clădirilor aferente stațiilor de punere sub presiune și/sau racordarea la utilități, montarea sistemelor de contorizare a apei, montarea de echipamente pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, aerotermală, geotermală, hidrotermală, etc.), ca parte componentă a proiectului, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu, precum și investițiile care vor viza utilizarea apei recuperate ca sursă alternativă de alimentare cu apă, numai dacă furnizarea și utilizarea acestei ape sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/741 al Parlamentului European și al Consiliului și legislația națională aplicabilă în domeniu.
  • Investiții în active necorporale

Calendar

  • Perioada estimativa de lansare a sesiunii – iunie2023;

*Procedura pentru acest program inca nu a fost facuta publica, astfel ca nu putem face o eligibilitate pe initiativa ta. Daca vrei sa te informam cand apare procedura, lasa-ne un mesaj. Nu uita sa ne lasi si cateva informatii (zona, tipul investitiei si orice mai consideri relevant). Ne poti scrie la: CONTACT


Fonduri Europene Irigatii

Fonduri Europene Irigatii