01 mart. 2024

Femeia Antreprenor

 

Conditii principale:

 • Finantare nerambursabila: 200.000 lei;
 • Cofinantare intre 10% si 30% (recomandat 30%);
 • Vechimea calitatii asociatului/actionarului feminin este mai mare de 24 luni;
 • ​Societatea a obtinut profit pe anii 2021 si 2022;
 • Creeaza si mentine locurile de munca pentru o perioada de minim 12 luni (2 locuri de munca);
 • Achizitioneaza echipamente tehnologice de minim 60% din valoarea investitiei;
 • ​Vechimea calitatii de administrator feminin al societatii este mai mare decat 6 luni.

Sprinjin financiar:

 • Ajutor financiar nerambursabil: 200.000 lei
 • Sprijin financiar cuprins intre 70% si 90%;
 • Contributie proprie cuprinsa intre 10% si 30%.

Cheltuieli eligibile:

 • Echipamente tehnologice, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1 și 2.2. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu excepția celor specificate de prezenta procedură de implementare.
 • Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț. Valoarea activului ce urmează a fi achiziționat în cadrul Programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de lucru/ producție / prestări servicii / comerț.
 • Mijloace de transport, autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările și completările ulterioare. Pentru activitățile de rent-a-car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu sunt limitate valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate. Cu excepția activităților prevăzute la alin. (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul Programului în valoare eligibilă de maximum 50.000 lei și maximum 1 autoturism / beneficiar.
 • Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;
 • Salariile, utilitățile (energie electrică, apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț, reprezentând sumă forfetară de maximum 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită  de documentele care să ateste crearea a minimum 2 locuri de muncă.
 • Site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete, semnătura electronică. Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanțare.
 • PCursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ acționarul/ administratorul/ angajații societății aplicante, în valoare eligibilă de maximum 5.000 lei/persoană.
 • Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului Program și pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maximum 10.000 lei.
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării proiectelor acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

Termen depunere:

 • Nu a fost publicat.

Solicita o eligibilitate gratuita la numarul de telefon 0376.448.085 sau prin formularul de CONTACT.


Documente utile Femeia Antreprenor

ProiectProceduraFemeiaAntreprenor23022024-2

Grila Punctaj Femeia Antreprenor – Mai 2024


Urmareste-ne si pe facebook: Facebook Activ Business Advisor


Femeia Antreprenor - Activ Business Advisor

Femeia Antreprenor – Activ Business Advisor