FEADR 4.1.

Conditii principale:

 • Investitii in ferme vegetale sau zootehnice;
 • Fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate, grupurile de producători și cooperative; sunt finantate si societatile nou infiintate;
 • Finantare intre 50%  – 90% pentru ferme avand dimensiunea economica pana la 500.000 SO si de 30% pentru ferme mai mari de 500.000 SO
 • Valoarea maxima a finantarii nerambursabile: 500.000 Euro pentru proiecte ce prevad achizitii simple, 1.500.000 Euro pentru proiecte complexe si 2.000.000 Euro pentru proiecte ce conduc la lanturi integrate alimentare
 • Rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv (sau 0) cu exceptia beneficiarilor care au fost infiintati in anul precedent depunerii si a celor care au avut productia calamitata;
 • Sesiunea se va deschide in aprilie 2017;

Mai multe detalii >>


FEADR 4.1.a

Conditii principale:

 • Investitii in pomicultura;
 • Fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate, grupurile de producători și cooperative;
 • Intensitatea sprijinului este intre 50% si 90% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi: 200.000 euro pentru achizitii simple; 600.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare plantatie, reconversie); 900.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, (producție, procesare, comercializare)
 • Rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv (sau 0) cu exceptia beneficiarilor care au fost infiintati in anul precedent depunerii si a celor care au avut productia calamitata;
 • Sesiunea se va deschide in aprilie 2017;

Mai multe detalii >>


FEADR 4.2 / 4.2a.

Conditii principale:

 • Investitii in procesarea productiei agricole primare (4.2.) / pomicole (4.2.a);
 • Intreprinderile definite conform legislatiei nationale in vigoare, precum si cooperativele, grupurile de producatori;
 • Finantare este de maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si grupuri de producatori /cooperative si 40% pentru alte intreprinderi
 • Rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv (sau 0) cu exceptia beneficiarilor care au fost infiintati in anul precedent depunerii si a celor care au avut productia calamitata;
 • Sesiunea se va deschide in iunie 2017;

Mai multe detalii >>


FEADR 6.1.

Conditii principale:

 • Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri;
 • Tinerii fermieri, care se instaleazaca unic sef al exploatatiei agricole pentru prima data; persoanele juridice in care un tanar fermier se instaleaza impreună cu alti tineri fermieri si exercita un control efectiv pe termen lung in cadrul exploatatiei agricole;
 • Finantarea nerambursabila acordata este 100% nerambursabila si se acorda pentru o perioada de maxim 3 sau 5 ani (perioada de 5 ani se aplica doar pentru sectorul pomicol); valoarea sprijinului este, in functie de dimensiunea exploatatiei, de 40.000 euro sau de 50.000 euro. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se acorda sub forma de prima, in doua transe (75% din cuantumul sprijinului la incheierea Deciziei de Finantare si 25% din cuantumul sprijinului se acorda cu conditia implementarii corecte a Planului de Afaceri)
 • Sesiunea se va deschide in aprilie 2017;

Mai multe detalii >>