08 iul. 2019

Luni, 8 Iulie, ora 12:00, incep inscrierile pentru cei 200.000 Euro din POR 2.1A – Microintreprinderi

Microintreprinderile eligibile pot inscrie proiectele in sistemul electronic MySmis, in perioada 8 Iulie – 8 Septembrie 2019. Aceasta perioada va fi redusa in situatia in care bugetul va fi consumat mai devreme sau prelungita in cazul in care nu a fost acoperit bugetul total de 77,4 milioane de euro, din cele 5 regiuni de dezvoltare ale tarii:

 • Nord Est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui)
 • Sud Est (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea)
 • Sud Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea)
 • Vest (Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara)
 • Centru (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu).

Conditii principale finantare POR 2.1A Microintreprinderi:

 • Firma existenta de minim 1 an;
 • Minim un angajat la momentul depunerii proiectului;
 • Punctul de lucru unde se va implementa proiectul in mediul URBAN (exclus Bucuresti-Ilfov, Sud Muntenia, ITI Delta Dunarii, Nord Vest);
 • Firma a inregistrat profit din exploatare la sfarsitul ultimului exercitiu financiar;
 • Firma se incadreaza in categoria microintreprinderilor;
 • Finantare de pana la 90%, maxim 200.000 Euro;

Ajutor financiar nerambursabil:

 • Intensitatea finantarii – maxim 90% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 Euro/beneficiar

Solicitanti / beneficiari eligibili:

 • Microintreprinderile (0-9 angajati)

Perioada de implementare:

 • Maxim 12 luni pentru proiectele care includ exclusiv achizitia de echipamente
 • Maxim 24 luni pentru proiectele care includ lucrari de constructii (constructie noua, extindere sau modernizare constructie existenta)

Criterii generale de eligibilitate (conditii obligatorii de respectat):

 • Localizarea proiectului pentru care se solicita finantare trebuie sa fie in spatiul URBAN
 • Municipiul Bucuresti, Judetul Ilfov Regiunea Sud Muntenia, ITI Delta Dunarii, Nord Vest, sunt excluse de la finantare 
 • La momentul depunerii solicitantul nu trebuie sa aiba datorii restante la bugetul de stat, nu trebuie sa fie in dizolvare, lichidare sau faliment

Cheltuieli eligibile (cheltuieli din care se va rambursa/deconta maxim 90%, nerambursabil):

 • Constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea spatiilor de productie/servicii
 • Achizitionarea si costurile de instalare, pentru utilaje, instalatii si echipamente noi
 • Investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci

Dotarea cu echipamente, exemple:

 • Echipamente, utilaje, instalatii folosite direct in fluxul tehnologic;
 • Achizitionarea de echipamente IT tehnica de calcul;
 • Achizitionarea de echipamente tehnologice masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusivsoftware-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare;
 • Dotarea cu echipamente de birotica necesare desfasurarii normale a activitatii;
 • Realizarea de site-uri pentru prezentarea activitatii si a produselor sau serviciilor promovate;
 • Achizitionarea de instalatii / echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile / alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, etc.

Cheltuieli / activitati NEeligibile (suportate exclusiv din resurse proprii):

 • Cheltuieli cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”;
 • Cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia costurilor de consultanta, proiectare, taxe si avize necesare proiectului;
 • Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane;
 • Cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile;
 • Cheltuieli in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 si anume:
  • dobânzi debitoare;
  • achizitionarea de terenuri construite si neconstruite;

 

Echipa Activ Business Advisor

 

Finantare por 2.1A Microintreprinderi, Lansare por 2.1A Microintreprinderi, Consultanta por 2.1A Microintreprinderi, Firma consultanta fonduri europene 2.1A Microintreprinderi, 200.000 Euro nerambursabili