23 oct. 2018

Autoritatea de  Management  pentru  Programul Operaţional Regional (POR) a  publicat, în data de 22.10.2018,  varianta supusă consultării   publice a   Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de   accesare a fondurilor în   cadrul priorității de  investiții 2.2 ”Sprijinirea   creării  și  extinderea  capacităților         avansate de producție și  dezvoltarea serviciilor”  –  un  nou apel de proiecte.
Observațiile și propunerile pot fi transmise prin email, la info@mdrap.ro, până la data de 23.11.2018.
Toate observațiile, propunerile și comentariile vor fi analizate și luate în considerare în procesul de definitivare a ghidului specific și lansare a apelului de proiecte. AMPOR nu va  transmite răspunsuri individuale  solicitărilor primite în cadrul acestei consultări.

* * *

Programul   Operațional    Regional     este unul dintre cele 7 programe  operaționale din      generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții și unul dintre cele 2  programe operaționale gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), în calitate de Autoritate de Management.

 

Descarca documente:

 

Ghidul solicitantului                                                                                                                                                         Plan de afaceri macheta

Anexa 3 – Grila CAEN ETF                                                                                                                                                    Declaratie eligbilitate

Lista domenii eligibile                                                                                                                                                                      Declaratie IMM

Anexa 1 – Formular cere finantare                                                                                                                                                 Incadrare IMM

Consimtamant prelucrare date                                                                                                                                         Declaratie angajament

Plan de afaceri                                                                                                                                                                       Declaratie eligibilitate

 

Sursa: inforegio