17 mart. 2023

PNS – DR 20 Investiții în sectorul zootehnic

 

Beneficiari

 • Fermieri, cu excepția persoanelor fizice;
 • Cooperative agricole și societățile cooperative;
 • Grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR;

Finantare

 • Valoare maximă a sprijinului public va fi de 2.000.000 euro/proiect;
 • Pentru proiectele care isi propun exclusiv simpla achiziție de utilaje și echipamente agricole, valoarea maximă a sprijinului public va fi de 300 000 Euro/proiect;
 • Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi raportată la costurile eligibile per proiect și va fi de maximum 65% din costurile eligibile.

Condiții de eligibilitate

 • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei exploatații agricole cu o dimensiune economică de minimum 12.000 € SO;
 • În cazul proiectelor care propun procesare/depozitare/condiționare minimum 50% din produsele agricole care sunt supuse procesării/depozitării/condiționării trebuie să provină din exploatația proprie și/sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative);

Cheltuieli eligibile

 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea adăposturilor de animale, inclusiv a facilităților necesare pregătirii și/sau distribuirii hranei animalelor din exploatație, a căilor de acces, utilităților și racordărilor necesare exploatațiilor zootehnice;
 • Dotarea cu utilaje agricole inclusiv remorci și semiremorci tehnologice specializate pentru activitatea agricolă, inclusiv utilajele agricole necesare asigurării bazei furajere;
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente;
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole;
 • Înființarea/modernizarea facilităților aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă;
 • Înființarea și/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, pentru culturile furajere, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă;
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea (inclusiv dotarea) spațiilor/unităților/punctelor de sacrificare a animalelor din cadrul fermei;
 • Investiții în instalații și/sau echipamente pentru gestionarea/utilizarea dejecțiilor de origine animală;
 • Investiții necesare reproducției (ex stații de incubare, facilități de recoltare, testare și conservare material seminal etc);
 • Investiții de producerea și utilizarea energiei (electrice și/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană geotermală, aerotermală, hidrotermală etc.), ca o componentă secundară a unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu fără ca solicitantul să fie prosumator;
 • Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES (componentă secundară a proiectului), legate de: îmbunătățirea eficienței energetice a construcțiilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul intervenției, achiziționarea de echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
 • Investiții în economia circulară precum: producerea și utilizarea energiei regenerabile din valorificarea biomasei (ex. din deșeuri provenind de la animale/din resturi vegetale ale plantelor de cultură, produse secundare și subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu, obținerea de fertilizanți organici din valorificarea biomasei (ex. din deșeuri provenind de la animale/din resturi vegetale ale plantelor de cultură, produse secundare și subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu;
 • Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale.
 • Organizarea și implementarea sistemelor de management a calității și de siguranță alimentară, dacă sunt în legătură cu investițiile corporale ale proiectului;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziționarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
 • Marketingul produselor obținute, etc.
 • Valoare maximă a sprijinului public va fi de 2.000.000 euro/proiect;
 • Pentru proiectele care isi propun exclusiv simpla achiziție de utilaje și echipamente agricole, valoarea maximă a sprijinului public va fi de 300 000 Euro/proiect;
 • Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi raportată la costurile eligibile per proiect și va fi de maximum 65% din costurile eligibile.

Calendar

 • Perioada estimativa de lansare a sesiunii – iulie 2023;

*Procedura pentru acest program inca nu a fost facuta publica, astfel ca nu putem face o eligibilitate pe initiativa ta. Daca vrei sa te informam cand apare procedura, lasa-ne un mesaj. Nu uita sa ne lasi si cateva informatii (zona, tipul investitiei si orice mai consideri relevant). Ne poti scrie la: CONTACT


Fonduri Europene Zootehnie

Fonduri Europene Zootehnie