18 mart. 2023

PNS – DR 22 Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole

 

Beneficiari

 • Cooperative agricole și societăți cooperative;
 • Grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare și recunoscute de MADR;
 • IMM-uri.

Condiții de eligibilitate:

 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției;
 • Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate;
 • Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole și pomicole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I

Finantare

 • Valoarea sprijinului public nerambursabil pentru proiectele de investiții de modernizare va fi de maximum 3 mil. euro/proiect;
 • Valoarea sprijinului public nerambursabil pentru proiectele de investiții de înființare care își propun cel puțin investiții de procesare pentru sectoarele legume-fructe, industria de morărit, ulei și nutrețuri combinate, va fi de maximum 10 mil. euro/proiect;
 • Pentru toate celelalte investiții de înființare sprijinul va fi de maximum 7 mil. euro.
 • Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect va fi de maximum 65%.

Cheltuieli eligibile

 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea infrastructurii de condiționare, depozitare și/sau procesare a produselor agricole și pomicole;
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketingi;
 • Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES legate de: producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, aerotermală, geotermală, hidrotermală etc.), exclusiv pentru consum propriu, fără ca solicitantul să fie prosumator; îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul intervenției; achiziționarea de echipamente/utilaje cu un consum redus de energie;
 • Investiții în economia circular (destinate exclusiv consumului propriu), legate de: producerea și utilizarea energiei din valorificarea biomasei (inclusiv din deșeuri alimentare rezultate în urma procesării produselor zootehnice, vegetale și pomicole); prelucrarea deșeurilor alimentare destinate recuperării și a subproduselor în biocomponente, cum ar fi bioprodusele destinate consumului animal, etc; achiziționarea de echipamente pentru reutilizarea ambalajelor în propriul proces tehnologic;
 • Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale în condiționare, procesare, marketing și management;
 • Îmbunătățirea controlului intern al calității;
 • Conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare.
 • Organizarea și implementarea sistemelor de management a calității și de siguranță alimentară, dacă sunt în legătură cu investițiile corporale ale proiectului;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziționarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
 • Marketingul produselor obținute, etc.

Calendar

 • Perioada estimativa de lansare a sesiunii – iulie 2023;

*Procedura pentru acest program inca nu a fost facuta publica, astfel ca nu putem face o eligibilitate pe initiativa ta. Daca vrei sa te informam cand apare procedura, lasa-ne un mesaj. Nu uita sa ne lasi si cateva informatii (zona, tipul investitiei si orice mai consideri relevant). Ne poti scrie la: CONTACT


Fonduri europene depozitari agricole

Fonduri europene depozitari agricole