17 mart. 2023

PNS – DR 30 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

 

Beneficiarii eligibili – Tineri fermieri

 • Persoană fizică înregistrată şi autorizată – PFA, II, IF;
 • Persoana juridică – SRL – unde un tânărul fermier trebuie sa fie administrator si actionar unic/actionar majoritar.

Tânărul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu trebuie să deţină părți sociale/ acţiuni în alte societăţi care desfășoară activități agricole sau în alte forme de organizare.

Condiții de eligibilitate – Tineri fermieri

 • Solicitantul se încadrează în definiția tânărului fermier;
 • Solicitantul are vârsta de până la 40 de ani inclusiv la momentul depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații și deține controlul efectiv privind luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploatației agricole;
 • Solicitantul a absolvit minimum 8 clase si deține competențe și aptitudini profesionale pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt);
 • Data instalării tanarului fermier reprezintă data la care un fermier, șef al exploatației agricole s-a înregistrat pentru prima dată la APIA si nu poate avea loc cu mai mult de 24 de luni înainte de data depunerii Cererii de Finanţare.
 • Solicitantul figurează în sistemul IACS  – APIA cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție.
 • Data instalării tanarului fermier reprezintă data la care un fermier, șef al exploatației agricole s-a înregistrat pentru prima dată la APIA si nu poate avea loc cu mai mult de 24 de luni înainte de data depunerii Cererii de Finanţare.
 • Solicitantul trebuie să dețină în folosință o exploatație agricolă cu dimensiunea economică de minimum 8.000 SOC pentru zona montană, respectiv 12.000 SOC și maximum 100.000 SOC, la momentul depunerii cererii de finanțare.
 • Solicitantul trebuie să comercializeze în procent de minimum 30% din valoarea primei tranșe de plată, prin entități precum cooperative, grupuri de producători, unități de procesare, piețe locale, platforme de comercializare alternative (ex. Agrohub) etc., înainte de depunerea celei de-a doua tranșe de plată.
 • Solicitantul trebuie să facă dovada că valoarea investițiilor prevăzute în planul de afaceri reprezintă cel puţin 40% din valoarea sprijinului nerambursabil.
 • Tânărul fermier trebuie să îşi stabilească domiciliul în UAT-ul în care exploataţia este înregistrată sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia. în cazul în care este sau va fi încadrat într-o activitate salarizată, locul de muncă al acestuia (sediul social/ punctul de lucru al angajatorului) trebuie să fie în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia
 • Sediul social al beneficiarului trebuie să fie localizat în aceeaşi UAT în care este înregistrată exploataţia.

Cheltuieli eligibile – Tineri fermieri

 • Toate cheltuielile prevăzute în Planul de afaceri pot fi eligibile, inclusiv costurile pentru capitalul de lucru, cadastrare, achiziționare de teren în procent maxim de 10% din valoarea sprijinului;

Ajutor financiar – Tineri Fermieri

 • Sprijinul public nerambursabil maxim este de 70.000 Euro;
 • Rata sprijinului este de 100%;
 • Plata se efectuează în două tranșe si se acorda: 75% la semnarea contractului de finanțare și 25% după implementarea Planului de afaceri, fara a depasi trei ani sau cinci ani pentru sectorul pomicol si struguri de masa.

*Procedura in consultare publica


Solicita o eligibilitate gratuita prin formularul de CONTACT sau la: 0770.592.861 sau 0376.448.085


PNS DR 30 Instalarea tanarului fermieri

PNS DR 30 Instalarea tanarului fermieri