Informații generale privind sesiunea de finanțare POPAM IV.4

  • Perioada de lansare estimata: mai – iunie 2017
  • Durata apelului pentru depunerea cererii de finanțare: 60 de zile din momentul lansării
  • Tipul apelului: competitiv, cu termen limită de depunere

Intensitatea ajutorului financiar POPAM IV.4

  • 50% din cheltuielile eligibile totale ale proiectului, contribuția solicitantului fiind în cazul acestei masuri de minimum 50% din valoarea eligibilă a proiectului;

Care este valoarea maximă a proiectului și pe ce perioadă?

  • Plafonul maxim pentru valoarea nerambursabila aferenta unui proiect este de 1.000.000 EURO

Cine poate beneficia de sprijinul financiar nerambursabil?

  • IMM-urile din domeniul procesării produselor pescărești și de acvacultură, inclusiv start-up-urile

Documente utile