Programul Servicii si Comert

 

Conditii principale programul servicii si comert:

 • Firma infiintata pana la data de 31.12.2019 inclusiv;
 • Intreprinderea are un numar mediu de 3 angajati la sfarsitul ultimului exercitiu financiar;
 • Codul CAEN, pe care se realizeaza investitia, este autorizat de minim 24 luni;
 • Societatea a obtinut profit net la 31.12.2021;
 • Beneficiarul angajeaza 2 persoane dupa aprobarea proiectului;
 • Finantare 75%, dar nu mai mult de 300.000 lei;
 • Domenii eligibile: servicii, comert.

Criterii de eligibilitate Servicii si Comert:

 • Sunt organizate conform Legii nr. 31/1990;
 • Sunt persoane juridice (societăţi comerciale/societăţi cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă prevazute in procedura;
 • Au capital social integral privat;
 • Sunt incadrate in categoria IMM;
 • Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social cat si pentru toate punctele de lucru;
 • Nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
 • Nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care au facut obiectul unei asemenea decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperate;
 • Nu au fost respinşi la finanţare în ultimii 5 ani în cadrul programelor naţionale derulate de Departament pe motive de fraudare a procedurii;
 • Nu au primit un ajutor ilegal, în conformitate cu prevederile”Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate”, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;
 • Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul programului operatorii economici în situaţia în care acționarii sau asociații au / au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation, sau în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”, sau în cadrul schemei de ajutor de stat dedicate activităților HoReca.

Activitati eligibile:

 • Echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004. În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță,  echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, autoturismele 100% electrice.
 • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de comerț sau servicii şi spaţii de depozitare. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / depozitare.
 • (Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;
 • Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de depozitare sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ; 5.000 lei pentru un loc de munca creat si 10.000 lei pentru 2 locuri de munca create.
 • Pachet digital (voucher de digitalizare) care să conțină minim site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnatură electronică. Opțional și suplimentar, pachetul digital poate conține și echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, telefoane smart, tablete. Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul programului și este în valoare eligibilă de maxim  25000. Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanţare.
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei, decontabilă în cererea de rambursare; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare.
 • Două plăcuțe informative obligatorii;
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri.

Ajutor financiar:

 • Microintreprindere : maxim 75% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile;
 • Intreprinderi mici: maxim 75% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile;
 • Intreprinderi mijlocii: maxim 75% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile.

Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 300.000 lei pentru fiecare beneficiar.

Programul Servicii si Comert – Consultare publica.


Solicita o eligibilitate gratuita prin formularul de CONTACT sau la: 0745.080.367 sau 0376.448.085


Documente utile

Proiect procedura comert 2022 (click descarcare)

Punctaj servicii si comert 2022 (click descarcare)

Coduri CAEN servicii si comert 2022 (click descarcare)

Coduri CAEN de 100 puncte (clik descarcare)

Coduri CAEN de 95 puncte (click descarcare)

Coduri CAEN de 90 puncte (click descarcare)


Facebook Activ Business Advisor