Programul Servicii si Comert

 

Conditii principale programul Servicii si Comert:

 • Firma infiintata pana la data de 31.12.2019 inclusiv;
 • Codul CAEN, pe care se realizeaza investitia, este autorizat de minim 12 luni;
 • Beneficiarul mentine sau suplimenteaza numarul angajatilor din momentul decontului, pentru o perioada de minim 6 luni;
 • Domenii eligibile: servicii, comert.

Criterii de eligibilitate Servicii si Comert:

 • Sunt organizate conform Legii nr. 31/1990;
 • Sunt persoane juridice (societăţi comerciale/societăţi cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă prevazute in procedura;
 • Au capital social integral privat;
 • Sunt incadrate in categoria IMM;
 • Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social cat si pentru toate punctele de lucru;
 • Nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
 • Nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care au facut obiectul unei asemenea decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperate;
 • Nu au fost respinşi la finanţare în ultimii 5 ani în cadrul programelor naţionale derulate de Departament pe motive de fraudare a procedurii;
 • Nu au primit un ajutor ilegal, în conformitate cu prevederile”Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate”, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;

Cheltuieli eligibile:

 • Echipamente tehnologice sub forma activelor corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;
 • Echipamente/tehnologii/soluții/sisteme specifice pentru eficientizarea energetică a activității pentru care solicită finanțare; Exemple de echipamente specifice pentru eficientizarea energetică: generatoare de energie, boilere industriale de înaltă eficiență, compresoare de aer, pompe, sisteme de ventilație, sisteme de încălzire/răcire, arzătoare industriale, schimbătoare de căldură industriale, surse neintreruptibile de energie UPS, cazane/centrale în condensare pe gaz,sisteme de cogenerare și trigenerare, sisteme de măsurare și monitorizare a utilităților, sisteme de panouri fotovoltaice, mini-eoliene, inclusiv lucrări de eficientizare energetică a spațiilor de producție aflate în proprietatea societății aplicante. Dovada tipului de proprietate a spațiilor de producție pentru care se solicită finanțareade lucrări de eficientizare energetică, se va face la momentul înscrierii. Nu sunt considerate titlu de proprietate contracte de închiriere, comodat, sau orice altă formă de cedare a dreptului de folosință a spațiului de producție.
 • Tehnologii / echipamente / sisteme / soluții / servicii, etc. de colectare, reciclare, reutilizare a deșeurilor industriale;
 • Site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică,echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete.
 • Autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările și completările ulterioare.

Ajutor financiar:

 • Valorea ajutorului financiar este de 500.000 lei dar nu mai mult de 50% din valoarea creditului solicitat de la banca partenera.
 • Valoarea creditului nu poate fi mai mica de 250.000 lei.
 • Buget total: 74.500.000 lei.
 • Numar estimat beneficiari: 149.

Domenii de activitate eligibile:

 • 18 Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor
 • 33 Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor
 • 36 Captarea, tratarea și distribuția apei
 • 37 Colectarea și epurarea apelor uzate
 • 38 Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor  reciclabile
 • 39 Activități și servicii de decontaminare
 • 42 Lucrări de geniu civil
 • 43 Lucrări speciale de construcții
 • 45 Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a  motocicletelor
 • 46 Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete
 • 47 Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor
 • 49 Transporturi terestre și transporturi prin conducte
 • 50 Transporturi pe apă
 • 51 Transporturi aeriene
 • 52 Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi
 • 53 Activități de poștă și de curier
 • 55 Hoteluri și alte facilități de cazare
 • 56 Restaurante și alte activități de servicii de alimentație
 • 58 Activități de editare
 • 59 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune; înregistrări audio și activități de editare muzicală
 • 60 Activități de difuzare și transmitere de programe
 • 61 Telecomunicații
 • 62 Activități de servicii în tehnologia informației
 • 65 Activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din   sistemul public de asigurări sociale)
 • 66 Activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii
 • 68 Tranzacții imobiliare
 • 69 Activități juridice și de contabilitate
 • 70 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management
 • 71 Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică
 • 72 Cercetare-dezvoltare
 • 73 Publicitate și activități de studiere a pieței
 • 75 Activități veterinare
 • 77 Activități de închiriere și leasing
 • 78 Activități de servicii privind forța de muncă
 • 80 Activități de investigații și protecție
 • 81 Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri
 • 82 Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate  în principal întreprinderilor
 • 85 Învățământ
 • 87 Servicii combinate de îngrijire medicală și asistență socială, cu cazare
 • 88 Activități de asistență socială, fără cazare
 • 90 Activități de creație și interpretare artistică
 • 91 Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale
 • 93 Activități sportive, recreative și distractive
 • 95 Reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc
 • 96 Alte activități de servicii
 • 97 Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

Programul Servicii si Comert


Solicita o eligibilitate gratuita prin formularul de CONTACT sau la: 0745.080.367 sau 0376.448.085


Documente utile

Proiect procedura servicii si comert 2023 (click descarcare)


Facebook Activ Business Advisor