31 aug. 2023

Programul Construct Plus

 

Beneficiari eligibili Construct Plus:

 • au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate;
 • au capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat;
 • au capital social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100 mii lei;
 • nu aparțin unor acționari/asociați care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere înregistrată conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare.

Finantare Construct Plus:

 • Ajutor financiar nerambursabil: 75%;
 • Contributie proprie: 25%;
 • Valoare maxima finantata: 50 mil. euro;
 • Buget total program: 600 mil. euro;
 • Buget anual: 150 mil. euro.

Cheltuieli eligibile Construct Plus:

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului;
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
 • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;
 • Cheltuieli pentru investiţia de bază: Construcţii şi instalaţii; Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotări); Active necorporale: cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare;
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului (finanțabile prin ajutor de minimis).

Activitati eligibile Construct Plus:

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;
2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică;
2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă;
2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică;
2351 Fabricarea cimentului;
2352 Fabricarea varului și ipsosului;
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;
2363 Fabricarea betonului;
2364 Fabricarea mortarului;
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;
2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.;
2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal;
2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice

Consultare publica Construct Plus


Obtine pana la 50 mil. euro. Solicita o eligibilitate gratuita prin formularul de CONTACT sau la numarul: 0376448085


Pentru a fi la curent cu ultimele stiri, ne poti urmari si pe facebook: Facebook Activ Business Advisor


Programul Garant Construct

Programul Construct Plus