09 mai 2024

PROGRAMUL REGIONAL BUCUREȘTI-ILFOV

APELUL DE PROIECTE PR BI P1/1.8/1/2024

 

 Beneficiari eligibili – PR Bucuresti – Ilfov:

 • Microintreprinderi (0 – 9 angajati);
 • Firme infiintate cel tarziu la data de 3 ianuarie 2023;
 • Sediul social/punct de lucru în Regiunea București-Ilfov și locația de implementare a proiectului în mediul urban;
 • Nu se afla in dificultate;
 • Beneficiarul nu are datorii la stat.

Ajutor financiar nerambursabil – PR Bucuresti-Ilfov:

 • Buget total program: 37.627.723,75 euro;
 • Valoare minima proiect: 25.000 euro;
 • Valoare maxima: 200.000 euro;
 • Ajutor financiar nerambursabil 90%;
 • Contributie proprie 10%.

Cheltuieli eligibile – PR Bucuresti – Ilfov:

 • Construcții și instalații –  cheltuieli de construire/extindere a spațiilor de producție de tip construcție industrială/ prestare de servicii ale întreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție: clădiri, construcții speciale, instalații aferente construcțiilor, precum instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicații și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului. Cheltuielile cu lucrări de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale care constă în activități de construire/ extindere/ dotare cu active corporale a spațiilor de producție/prestări de servicii.
 • Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cuprinde cheltuieli cu montajul de utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale astfel: montajul utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora.
 • Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj – Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj, se includ cheltuieli precum: achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale.
 • Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport – Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj, se includ cheltuieli precum: achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, inclusiv tehnologic.
 • Dotări- se includ cheltuieli precum:  procurarea de bunuri care intră în categoria mijloacelor fixe
  • cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, clasa 2.3.6. „Utilaje și instalații de transportat și ridicat”, sau grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.
  • cheltuieli cu achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțareși care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare, de exemplu: pompe de căldură, mini-eoliene, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, acumulatori, invertori și sisteme de automatizare, management și control, contoare de monitorizare și control, sisteme de încălzire și de aer condiționat care reduc consumul primar de electricitate, boilere industriale de înaltă eficiență care pot fi asociate cu sisteme de cogenerare, surse neîntreruptibile de tensiune (UPS), senzori inteligenți (building management system – BMS), tehnologii de iluminare LED ultraeficiente, sisteme pentru corecția factorului de putere (PFC), sistem de management al luminilor complet automatizat, conectat la senzori detectori, cu ajutorul celei mai avansate tehnologii LED, etc.
 • Active necorporale – cheltuieli cu achiziționarea de: procese manageriale de producție, brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare; inclusiv taxe locale;
 • Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
 • Cheltuieli pentru informare și publicitate – Activitățile obligatorii de comunicare și vizibilitate aferente proiectului vor fi în conformitate cu prevederile contractului de finanţare în limita a7.500 lei fără TVA.
 • Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție
  • Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor
  • Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a sistemelor de management
  • Cheltuieli cu activități de internaționalizare – se includ cheltuielile cu participarea, la nivel internațional, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant, inclusiv cheltuielile cu activitățile de marketing generate departiciparea solicitantului de finanțare, în calitate de expozant, la nivel național și/sau extern, la târguri, expoziții internaționale:
  •  Cheltuieli cu adaptarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare şi standardizare specifice piețelor de export;

Obtine o finantare de pana la 200.000 euro. Eligibilitate gratuita prin formularul de CONTACT sau la numarul 0376.448.085


Pentru a fi la curent cu ultimele stiri, ne poti urmari si pe facebook: Facebook Activ Business Advisor


Documente utile:

Anexa 1 Instructiuni privind completarea cererii de finantare 26.04.2024

Anexa 2 Declarație Unica 26.04.2024

Anexa 3 Indrumar privind incadrarea in categoria IMM-urilor 26.04.2024

Anexa 4.1 Plan de afaceri 26.04.2024

Anexa 4.2 Macheta financiara 1.8 consultare_26apr24

Anexa 5 Reguli ajutoare de stat si minimis 26.04.2024

Anexa 6 Lista de lucrări, echipamente, dotări si servicii 26.04.2024

Anexa 7 Declaratie privind eligibilitatea TVA 26.04.2024

Anexa 8 Declaratie incadrarea in categoria IMM 26.04.2024

Anexa 9 Lista coduri CAEN eligibile 26 aprilie 2024 (003)

Anexa 10 Grila ETF 26.04.2024

Anexa 11 Grila DNSH 26.04.2024

Anexa 12 Grila Imunizare 26.04.2024

Anexa 13 Lista de verificare privind respectarea principiilor orizontale egalitate de sanse gen nediscriminare 26.04.2024

Anexa 14 Grila de verificare microintreprinderi 26.04.2024

Anexa 15 Grila de verificare privind conformitatea documentelor depuse 26.04.2024

Anexa 16 Metodologie de calcul formula interpolare liniara 26.04.2024

Anexa 17 Model Orientativ Contract de finantare 26.04.2024

Anexa 18 Plan de monitorizare 26.04.2024

Anexa 19 Raport de vizită 26.04.2024

Anexa 20 Raport de progres 26.04.2024

Anexa 21 Declaratia privind realizarea de modificari a conditiilor de eligibilitate 26.04.2024

Anexa 22 Anexa Matricea de corelare 26.04.2024

Ghidul Solicitantului 1.8 26.04.2024


Programul Regional Bucuresti Ilfov

Programul Regional Bucuresti Ilfov