15 sept. 2023

Programul Regional POR Sud Est – Microintreprinderi

Apel PRSE/1.6/A.1/1/2023

 

Beneficiari eligibili – POR Sud Est:

 • Microintreprinderi (0 – 9 angajati);
 • Firme infiintate cel tarziu la data de 3 ianuarie 2023;
 • Firme care au avut cel putin 1 angajat la sf. lui 2023;
 • Locul implementarii este in mediul urban, cu exceptia ITI Delta Dunarii;
 • Nu se afla in dificultate;
 • Solicitantul a obtinut profit din exploatare in 2023;
 • Beneficiarul nu are datorii la stat.

Ajutor financiar nerambursabil – POR Sud Est:

 • Buget total program: 43.362.593 euro;
 • Valoare minima proiect: 20.000 euro;
 • Valoare maxima: 200.000 euro;
 • Ajutor financiar nerambursabil 90%;
 • Contributie proprie 10%.

Cheltuieli eligibile – POR Sud Est:

 • Construcții și instalații – cheltuieli aferente activităţilor de construcție/ modernizare și extindere a spațiului de producție/servicii ale microîntreprinderilor, respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie, clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului;
 • Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj – Se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale;
 • Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport – Se includ cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi aechipamentelor de transport tehnologic;
 • Dotări – Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, care se regăsesc în Subgrupa 2.1 „Echipamente tehnologice – mașini, utilaje și instalații de lucru)” Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6 Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat, cu excepția Subclaselor 2.3.6.3.3, 2.3.6.6, 2.3.6.6.1, 2.3.6.7, 2.3.6.8, 2.3.6.8.1, Grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.
 • Dotari – instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, în cazul în care acestea sunt destinate strict utilizării pentru investiția finanțată, de ex: stații de încărcare, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc.
 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului.
 • Cheltuieli pentru amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială.
 • Cheltuielile pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului.
 • Cheltuieli cu active necorporale.

Judete eligibile Regiunea Sud Est:

 • Vrancea;
 • Galati;
 • Buzau;
 • Braila;
 • Tulcea;
 • Constanta.

Obtine intre 20.000 euro si 200.000 euro. Solicita consultanta prin formularul de CONTACT sau la numarul: 0376448085


Pentru a fi la curent cu ultimele stiri, ne poti urmari si pe facebook: Facebook Activ Business Advisor


Documente utile: 

Anexa 1 – Instructiuni de completare Formular cerere de finantare

Anexa 2 – Plan de monitorizare

Anexa 3 – Declaratie Unica a solicitantului

Anexa 4 – Lista cheltuieli eligibile

Anexa 5 – Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 6 – Grila de evaluare tehnica si financiara

Anexa 7 – Contract finantare – model

Anexa 8 – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Anexa 9 – Metodologie imunizare si DNSH

Anexa 10 – Bugetul proiectului

Anexa 11 – Raport de progres

Anexa 12 – Raport de vizita monitorizare

Anexa 13 – Formular retragere de la finantare a proiectului

Anexa 14 – Declaratie privind eligibilitatea TVA

Anexa 15 – Declarația IMM

Anexa 16 – Incadrare_microintreprindere

Anexa 17 – Lista de verificare eligibilitate si documentatie de contractare

Anexa 18 – Plan de afaceri

Anexa 19 – Plan de afaceri-Macheta

Ghid solicitant 1.6 _Operatiunea A.1 Cresterea competitivitatii microintreprinderilor

Model A – Matrice de corelare a bugetului proiectului cu devizul general al investitiei

Model B – Lista de echipamente, lucrarii, servicii

Model C – Certificarea aplicatiei

Model D – Centralizator privind justificarea costurilor

Schema de ajutor de minimis privind creșterea competitivității microîntreprinderilor în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027