05 iul. 2023

Start-Up Centru

 

Beneficiari eligibili Start-up Centru:

 • Microintreprinderi (0-9 angajati), inclusiv microîntreprinderi nou înființate (start up), din mediul urban din Regiunea Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu);
 • La data lansarii apelului, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului;
 • Solicitantul are cel putin un angajat la momentul depunerii proiectului.

Sprijin financiar Start-up Centru:

 • Buget total program: 27.607.118 euro.
 • Ajutor financiar maxim 90%.
 • Contributie proprie minim 10%
 • Ajutor financiar minim: 25.000 euro.
 • Ajutor financiar maxim: 100.000 euro.

Cheltuieli eligibile Start-up Centru:

 • Construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI).
 • Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe .
 • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, instrumente de comercializare on-line, alte drepturi și active similare utilizate exclusiv în domeniul/domeniile de activitate vizat/e de proiect.
 • Investiții în procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor .
 • Activități de consultanță privind managementul implementării proiectului.
 • Activități privind auditul financiar al proiectului.
 • Activități obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului. 

Obtine intre 25.000 euro si 100.000 euro. Solicita consultanta prin formularul de CONTACT sau la numarul: 0376448085


Pentru a fi la curent cu ultimele stiri, ne poti urmari si pe facebook: Facebook Activ Business Advisor


Documente utile:

Ghid-_Scale-up-pentru-start-up-uri-si-microintreprinderi

Fisa-de-prezentare-Scale-up

Coduri CAEN eligibile