04 iun. 2024

Start-Up Nation 2024

 

Beneficiari eligibili Start-Up Nation 2024

 • Persoane care au absolvit cursul de antreprenoriat;
 • Persoane care nu detin pachet majoritar in alte firme la momentul semnarii acordului de finantare;
 • Firme infiintate dupa absolvirea cursului de antreprenoriat;
 • Firme care isi propun sa angajeze cel putin 2 persoane;

         *Conditiile de mai sus sunt cumulative⇑.

 • Firme infiintate de tineri sub 30 de ani;
 • Firme infiintate de tineri cu varsta intre 30 si 35 de ani;
 • Firme care au sediul social si implementeaza afacerea in regiunea de dezvoltare in care are domiciliul pers. fizica eligibila;
 • Firme infiintate de: pers. cu dizabilitati, pers. din diaspora, pers. cu maxim 8 clase, pers. zone rurale, someri, romi etc.

Cheltuieli eligibile Start-Up Nation 2024

 • Echipamente tehnologice, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1 și 2.2. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu excepția celor specificate de prezenta procedură de implementare.
 • Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț. Valoarea activului ce urmează a fi achiziționat în cadrul Programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de lucru/ producție / prestări servicii / comerț.
 • Mijloace de transport, autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările și completările ulterioare. Pentru activitățile de rent-a-car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu sunt limitate valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate. Cu excepția activităților prevăzute la alin. (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul Programului în valoare eligibilă de maximum 50.000 lei și maximum 1 autoturism / beneficiar.
 • Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;
 • Salariile, utilitățile (energie electrică, apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț, reprezentând sumă forfetară de maximum 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită  de documentele care să ateste crearea a minimum 2 locuri de muncă.
 • Site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete, semnătura electronică. Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanțare.
 • PCursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ acționarul/ administratorul/ angajații societății aplicante, în valoare eligibilă de maximum 5.000 lei/persoană.
 • Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului Program și pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maximum 10.000 lei.
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării proiectelor acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

Ajutor financiar Start-Up Nation 2024

 • Finantare nerambursabila: maxim 250.000 lei;
 • Intensitate sprijin nerambursabil, maxim: 90%;
 • Contributie proprie, minim: 10%.

Buget Start-up Nation 2024

 • Pilon I (tineri pana in 30 de ani) – 295.750.000 euro – aprox. 5.250 firme finantate.
 • Pilon II (tineri intre 30 si 35 de ani, pers. dizabilitati, someri, pers. diaspora, pers. defavorizate, pers. rural) – 150.435.295 euro – aprox. 2.500 firme finantate Exclus Bucuresti – Ilfov.

Inscrieri Start-Up Nation 2024

 • In perioada Iunie – Iulie 2024: persoanele fizice se inscriu la cursul de antreprenoriat;
 • In perioada Septembrie – Octombrie 2024: persoanele fizice care au absolvit cursul isi infiinteaza firma si depun proiectul.

Alege o evaluare corecta si o estimare sincera a sanselor de finantare. Asigura-te ca te inscrii din timp la cursurile obligatorii. Completeaza formularul pentru a afla primul pasii pe care trebuie sa-i urmeaziFORMULAR INSCRIERI STARTUP NATION 2024

Solicita o eligibilitate gratuita prin formularul de CONTACT sau la: 0376.448.085


Vezi portofoliu clienti Start-up Nation – Portofoliu


Documente utile Start-Up Nation 2024:

NF-OUG-SUN-2024

OUG-SUN-2024

GSCS RSUN 2.a.3 publicare 3.06.2024

GSCS – anteprenoriat 30+ publicare 3.06.2024


Start-up Nation 2024

Start-up Nation 2024