16 oct. 2018

         Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a publicat ultima varianta propusa pentru Start-up Nation Romania 2018

 

Nr. crt.

Criterii

Punctaj

Domeniul de activitate

A

1

Producţie

30

2

Servicii, inclusiv industriile creative definite conform HG. 859/2014*

30

3

Comerţ şi alte activităţi

10

Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată nedeterminată în cadrul întreprinderii

B

1

Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, creat în plus faţă de cel prevăzut la art. 4 alin. (1)

10

2

Cel puţin un loc de muncă ocupat de persoană defavorizată/absolvent după anul 2012/şomer

5

Densitate IMM

C

1

Pentru localitățile (rural sau urban) din județele** în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4

20

2

Pentru localitățile (rural sau urban) din județele** în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4

5

Criterii aferente investiţiei

D

1

Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 60% din valoarea planului de afaceri

10

2

Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea planului de afaceri

5

Criterii aferente asociaților/ acționarilor

E

1

Nici unul dintre acționarii/ asociații solicitantului nu a avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost în declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

25