30 mart. 2023

Investitii productive pentru microîntreprinderile din Regiunea Nord-Vest

 

Beneficiari eligibili – Microintreprinderi Regiunea Nord – Vest

 • Firme infiintate in baza Legii nr. 31/1990 .
 • Sediul social al solicitantului este situat în regiunea Nord – Vest.
 • Locația de implementare este în mediul urban din Regiunea Nord -Vest sau în statiunile turistice.
 • Solicitantul se încadreaza în categoria microintreprinderilor (0 – 9 angajati).
 • Nu are datorii la bugetul de stat sau la cel local.
 • Solicitantul nu se afla in dificultate la sfarsitul anului 2022.
 • Solicitantul nu a avut activitatea suspendata in 2022 si/sau 2023.
 • Firma infiintata pana la 3 Ianuarie 2022.
 • Solicitantul a obtinut profit din exploatare in 2022.
 • Solictantul are minim 1 angajat in 2022 si isi asuma crearea unui loc suplimentar de munca.

Finantare – Microintreprinderi Regiunea Nord – Vest

 • Ajutor financiar intre: 20.000 – 200.000 euro.
 • Buget total program: 19.306.216 euro.

Intensitate finantare – Microintreprinderi Regiunea Nord – Vest

 • 90% ajutor financiar nerambursabil.
 • 10% contributie proprie.

Cheltuieli eligibile – Microintreprinderi Regiunea Nord – Vest

 • lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale”.
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului.
 • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.
 • Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică.

» Aici poti consulta si procedura pentru IMM-uri (10 – 249 angajati): Vezi conditii


Obtine intre 20.000 euro si 200.000 euro. Solicita consultanta prin formularul de CONTACT sau la numarul: 0376448085.


Pentru a fi la curent cu ultimele stiri, ne poti urmari si pe facebook: Facebook Activ Business Advisor


Documente utile:

Anexa 1.1 – Declarație Unică

Anexa 1.2 Declaratie de eligibilitate la contractare

Anexa 1.2.a Reguli, principii aplicabile pentru incadrarea corecta in categoria IMM

Anexa 1.3 Plan de afaceri_v.1.1_IMM

Anexa 1.3.a Macheta financiara_Ghid 131.B_v.2

Anexa 1.4 Lista de echipamente lucrari si servicii

Anexa 1.5 Centralizator privind justificarea costurilor

Anexa 1.6 Declaratie_eligibilitate_TVA

Anexa 1.7 Declaratie privind incadrarea in categoria IMM

Anexa 2 Lista domenii eligibile

Anexa 3 – Grila verificare eligibilitate

Anexa 4 – Grila de ETF

Anexa 5 – Lista de cheltuieli eligibile si neeligibile

Ghid 131.B Investiții productive în IMM-uri


Investitii productive pentru microîntreprinderile din Regiunea Nord-Vest

Investitii productive pentru microîntreprinderile din Regiunea Nord-Vest