30 mart. 2023

Cresterea competitivitatii IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (131.B)

 

Beneficiari eligibili – IMM Regiunea Nord – Vest

 • Firme infiintate in baza Legii nr. 31/1990 .
 • Sediul social al solicitantului este situat în regiunea Nord – Vest.
 • Locația de implementare este în mediul urban sau rural.
 • Solicitantul se încadreaza în categoria microintreprinderilor (0 – 9 angajati) sau
 • Solicitantul se încadreaza în categoria intreprinderilor mici (10 – 49 angajati) sau
 • Solicitantul se încadreaza în categoria intreprinderilor mijlocii (50 – 249 angajati).
 • Nu are datorii la bugetul de stat sau la cel local.
 • Solicitantul nu se afla in dificultate la sfarsitul anului 2022.
 • Solicitantul nu a avut activitatea suspendata in 2022 si/sau 2023.
 • Firma infiintata pana la 3 Ianuarie 2022.
 • Solicitantul a obtinut profit din exploatare in 2022.
 • Solicitantul avea minim 3 angajati la sfarsitul anului 2022.

Finantare – IMM Regiunea Nord – Vest

 • Ajutor financiar intre: 200.000 – 1.500.000 euro.
 • Buget total program: 39.707.328 euro.

Intensitate finantare – IMM Regiunea Nord – Vest

 • Microintreprinderi si Intreprinderi mici 60% pentru: Bihor si Cluj. Contributie 40%.
 • Microintreprinderi si Intreprinderi mici 70% pentru: Bistrita, Maramures, Satul Mare, Salaj. Contributie 30%.
 • Intreprinderi mijlocii 50% pentru: Bihor si Cluj. Contriburie proprie 50%.
 • Intreprinderi mijlocii 60% pentru: Bistrita, Maramures, Satu Mare si Salaj. Contributie proprie 40%.

Cheltuieli eligibile – IMM Regiunea Nord – Vest

 • lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale”.
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului.
 • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.
 • Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică.

» Aici poti consulta si procedura pentru Microintreprinderi (0 – 9 angajati): Vezi conditii

*Procedura in consultare publica.


Obtine intre 200.000 euro si 1.500.000 euro. Solicita consultanta prin formularul de CONTACT sau la numarul: 0376448085.


Pentru a fi la curent cu ultimele stiri, ne poti urmari si pe facebook: Facebook Activ Business Advisor


Documente utile:

Anexa I – Grila verificare eligibilitate 131.B

Anexa II – Grila de evaluare tehnică și financiară 131.B

Anexa III.1. Declarație Unică – 131.B

Anexa III.2. – Declarație eligibilitate TVA 131.B

Anexa III.3. – Plan de afaceri 131.B

Anexa III.4_Macheta financiara_Ghid 131.B

Anexa III.5. – Centralizator privind justificarea costurilor 131.B

Anexa III.6. – Declaratie de eligibilitate la contractare 131.B

Anexa III.7. – Declarație încadrare în categoria IMM 131.B

Anexa III.7.a. – Reguli, principii aplicabile pentru încadrarea corectă în categoria IMM

Anexa III.8. – Tabel centralizator asupra numerelor cadastrale – obiective de investiţii 131

Anexa IV – Listă domenii de activitate eligibile 131.B

Anexa IX – Schema-investitii de ajutor de stat_minimis 131.B

Anexa V – Lista indicatorilor 131.B

Anexa VI – Matricea de corelare 131.B

Anexa VII – Instrucțiuni completare CF 131.B

Anexa VIII – Contractul de finanțare 131.B

Ghid 131.B_Creșterea competitivității IMM-urilor


POR Nord Vest IMM

POR Nord Vest IMM