05 sept. 2023

Microintreprinderi si Intreprinderi Mici – Sud Muntenia

Intensificarea Cresterii Durabile si a Competitivitatii Microintreprinderilor si IMM din Regiunea Sud – Muntenia (PRSM/ID/1/1/1.3/A)

 

Beneficiari eligibili – Microintreprinderi si Intreprinderi Mici Sud Muntenia:

 • Societati din Regiunea Sud – Muntenia;
 • Microintreprinderi (0 – 9 angajati);
 • Intreprinderi mici (10 – 49 angajati);
 • Nu se aflau in dificultate, in ultimul exercitiu financiar;
 • Solicitantul a obtinut profit din exploatare in 2023;
 • Societati care isi desfasoara activitatea in mediul urban sau rual;
 • Beneficiarul nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local.

Ajutor financiar nerambursabil – Microintreprinderi si Intreprinderi Mici Sud Muntenia:

 • Buget total program: 47.058.823 euro;
 • Ajutor financiar 90% – contributie proprie 10%;
 • Valoare minima ajutor financiar: 50.000 euro;
 • Valoare maxima ajutor financiar proiect: 200.000 euro. Pentru o finantare mai mare vezi si: Micro si IMM

Cheltuieli eligibile – Microintreprinderi si Intreprinderi Mici Sud Muntenia:

 • lucrări de construire/ extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor,întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii, inclusiv a utilităţilor generale aferente investitiei (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI, etc.);
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, aparatură birotică, respectiv care se regăsesc în subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)”, subgrupa 2.2. „Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare”, clasa 2.3.6. „Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat” sau grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale” prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului. Surse regenerabile (alternative) de energie sunt considerate: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice), energia eoliană, hidroenergia, biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz), energia geotermală.
 • investiţii în active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului; proiectul trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiţii în active corporale. Este opţională includerea în proiect a investiţiilor în active necorporale;
 • investiţii în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului, pentru crearea unui magazin virtual (e-shop) în care vor fi implementate diferite funcţionalităţi specifice comerţului electronic: publicarea cataloagelor de articole, preţuri şi stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică. Nu sunt eligibile proiecte care includ doar investiţii din această categorie.
 • proiectare şi asistenţă tehnică;
 • activități de consultanță: pentru elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri; în  domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect);la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziţii
 • activităţi obligatorii de comunicare si vizibilitate aferente proiectului;
 • activitati de internaționalizare (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specializată pentru norme și reglementări, participarea la târguri şi expoziţii internaţionale desfășurate în țară și în afara României în calitate de expozant;
 • investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc, certificării și omologării produselor și serviciilor;
 • Activități de audit financiar.

Judete eligibile Regiunea Sud Muntenia:

 • Arges;
 • Prahova;
 • Dambovita;
 • Giurgiu;
 • Teleorman;
 • Ialomita;
 • Calarasi.

Obtine intre 50.000 euro si 200.000 euro. Solicita consultanta prin formularul de CONTACT sau la numarul: 0376448085


Pentru a fi la curent cu ultimele stiri, ne poti urmari si pe facebook: Facebook Activ Business Advisor


Documente utile: 

Anexa 1_cadru cerere de finanţare

Anexa 2_Declaraţia Unică

Anexa 3_Bugetul proiectului

Anexa 4_Declaraţia DN

SH Anexa 5_Grila ETF

Anexa 6_Model plan de afaceri

Anexa 7_Plan de afaceri_Macheta

Anexa 8_Matrice de corelare

Anexa 9_Declaraţie IMM

Anexa 10_Ghid incadrare IMM

Anexa 11_Declaratie de minimis

Anexa 12_Tabel numere cadastrale – contractare

Anexa 13_Raport de progres

Anexa 14_Raport de vizita

Anexa 15_Lista codurilor CAEN

Anexa 16_Plan de monitorizare

Anexa 18_Instrctiuni de completare CF

Anexa 19_Model orientativ Contract de finantare

Anexa 20_Fisa de date a Indicatorilor

Anexa 21_Graficul cererilor de rambursare

Anexa 22_Model orientativ Conditiile de acordare a ajutorului de stat_de minimis

Anexa 23_Model orientativ Conditii specifice ale contractului de finantare

Ghidul Solicitantului_1.3.A_Ianuarie_2024

Schema de minimis_RSO 1.3._microintreprinderi si intreprinderi mici_12.01.2024

Fonduri Europene Sud Muntenia

Fonduri Europene Sud Muntenia