05 sept. 2023

Microintreprinderi si IMM – Sud Muntenia

Intensificarea Cresterii Durabile si a Competitivitatii Microintreprinderilor si IMM din Regiunea Sud – Muntenia (PRSM/ID/1/1/1.3/B)

 

Beneficiari eligibili – Microintreprinderi si IMM Regiunea Sud Muntenia:

 • Microintreprinderi (0 – 9 angajati);
 • Intreprinderi mici (10 – 49 angajati);
 • Intreprinderi mijlocii (50 – 249 angajati);
 • Nu se afla in dificultate;
 • Solicitantul a obtinut profit din exploatare in 2023;
 • Societati care isi desfasoara activitatea in mediul urban sau rual;
 • Beneficiarul nu are datorii la stat.

Ajutor financiar nerambursabil – Microintreprinderi si IMM Regiunea Sud Muntenia:

 • Buget total program: 144.000.000 euro;
 • Valoare minima proiect: 300.000 euro;
 • Valoare maxima: 3 mil euro. Pentru o finanare mai mica, vezi si: Micro si Intreprinderi Mici;
Intensitatea maxima admisa a ajutorului de stat pentru investiții inițiale (%)  
Județ Categoria de întreprinderi  
Microîntreprinderi Mici Mijlocii  
ARGES 75% 70% 60%
CALARASI 75% 75% 70%
DAMBOVITA 75% 70% 60%
GIURGIU 75% 70% 60%
IALOMITA 75% 75% 70%
PRAHOVA 75% 75% 75%
TELEORMAN 75% 75% 70%

 

Cheltuieli eligibile – Microintreprinderi si IMM Regiunea Sud Muntenia:

 • lucrări de construire/ extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor,întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii, inclusiv a utilităţilor generale aferente investitiei (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI, etc.);
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, aparatură birotică, respectiv care se regăsesc în subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)”, subgrupa 2.2. „Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare”, clasa 2.3.6. „Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat” sau grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale” prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, şi care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanţare;
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului. Surse regenerabile (alternative) de energie sunt considerate: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice), energia eoliană, hidroenergia, biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz), energia geotermală. Nu sunt eligibile proiecte care includ doar investiţii din această categorie.
 • investiţii în active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului; proiectul trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiţii în active corporale. Este opţională includerea în proiect a investiţiilor în active necorporale;
 • investiţii în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului, pentru crearea unui magazin virtual (e-shop) în care vor fi implementate diferite funcţionalităţi specifice comerţului electronic: publicarea cataloagelor de articole, preţuri şi stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică. Nu sunt eligibile proiecte care includ doar investiţii din această categorie.
 • proiectare şi asistenţă tehnică;
 • activități de consultanță: pentru elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri; în  domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect);la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziţii
 • activităţi obligatorii de comunicare si vizibilitate aferente proiectului;
 • activitati de internaționalizare (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specializată pentru norme și reglementări, participarea la târguri şi expoziţii internaţionale desfășurate în țară și în afara României în calitate de expozant;
 • investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc, certificării și omologării produselor și serviciilor;
 • Activități de audit financiar.

Judete eligibile Regiunea Sud Muntenia:

 • Prahova;
 • Dambovita;
 • Giurgiu;
 • Teleorman;
 • Ialomita;
 • Calarasi;
 • Arges.

Obtine intre 300.000 euro si 3.000.000 euro. Solicita consultanta prin formularul de CONTACT sau la numarul: 0376448085


Pentru a fi la curent cu ultimele stiri, ne poti urmari si pe facebook: Facebook Activ Business Advisor


Documente utile: 

Anexa 1. – Cererea de finantare

Anexa 2.- Declarație_Unica

Anexa 3.- Bugetul proiectului

Anexa 4 -Declaratie DNSH

Anexa 5. _Grila ETF_1.3.B

Anexa 6. – Plan de afaceri

Anexa 7.- Plan de afaceri-Macheta

Anexa 8. – Matricea de corelare

Anexa 9. – Declaratie incadrare in categoria IMM

Anexa 10. – Ghid încadrare IMM

Anexa 11. – Declarație minimis

Anexa 12. – Tabel numere cadastrale – contractare

Anexa 13. – Raport de progres

Anexa 14. – Raport de vizita

Anexa 15 – Lista-coduri-CAEN

Anexa 16_ Plan de monitorizare

Anexa 18 _Instructiuni completare CF

Anexa 19- Contract de finantare

Anexa 20.-Fișa de date a Indicatorilor

Ghidul Solicitantului 1.3.B