Informații generale privind sesiunea de finanțare POPAM II.2

  • Perioada de lansare estimata: martie – aprilie 2017
  • Durata apelului pentru depunerea cererii de finanțare: 60 de zile din momentul lansării
  • Tipul apelului: competitiv, cu termen limită de depunere

Intensitatea ajutorului financiar POPAM II.2

  • 50% din valoarea eligibilă a proiectului pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și ONG-uri cu activitate economică în domeniul acvaculturii (care au cod CAEN specific acestor activități);
  • 30% pentru întreprinderile mari

Care este valoarea maximă a proiectului și pe ce perioadă?

  • Plafonul maxim pentru valoarea nerambursabila aferenta unui proiect este de 2.000.000 EURO

Cine poate beneficia de sprijinul financiar nerambursabil?

  • Întreprinderile și ONG-urile cu activitate economică din domeniul acvaculturii, inclusiv start-up-urile

Documente utile POPAM II.2