30 mart. 2023

Cresterea competitivitatii IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (131.B)   Beneficiari eligibili – IMM Regiunea Nord – Vest Firme infiintate in baza Legii nr. 31/1990 . Sediul social al solicitantului este situat în regiunea Nord – Vest. Locația de implementare este în mediul urban sau rural. Solicitantul se încadreaza în categoria microintreprinderilor (0 – 9 angajati) sau Solicitantul […]

30 mart. 2023

Investitii productive pentru microîntreprinderile din Regiunea Nord-Vest   Beneficiari eligibili – Microintreprinderi Regiunea Nord – Vest Firme infiintate in baza Legii nr. 31/1990 . Sediul social al solicitantului este situat în regiunea Nord – Vest. Locația de implementare este în mediul urban din Regiunea Nord -Vest sau în statiunile turistice. Solicitantul se încadreaza în categoria microintreprinderilor (0 […]

18 mart. 2023

PNS – DR 22 Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole   Beneficiari Cooperative agricole și societăți cooperative; Grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare și recunoscute de MADR; IMM-uri. Condiții de eligibilitate: Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției; Solicitantul nu trebuie să […]

18 mart. 2023

PNS – DR 15 Investiții în exploatațiile pomicole   Beneficiari eligibili Fermieri cu excepția persoanelor fizice; Cooperative agricole și societățile cooperative agricole; Grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare și recunoscute de MADR. Finantare În această intervenție se aplică costurile standard pentru acele investiții adresate exploatațiilor pomicole care se regăsesc […]

18 mart. 2023

PNS – DR 14 Investiții în fermele de mici dimensiuni   Beneficiarii eligibili Fermierii, cu excepția persoanelor fizice. Finantare Sprijinul public nerambursabil maxim este de 50 000 Euro/proiect. Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de maximum:85% din costurile eligibile. Conditii de eligibilitate Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică […]

18 mart. 2023

PNS – DR 16 Investitii în sectorul legume si/sau cartofi   Beneficiari eligibili Fermieri, cu excepția persoanelor fizice; Cooperative agricole și societățile cooperative; Grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR. Finantare Valoarea sprijinului public – maximum 2.000.000 euro/proiect cu excepția acelor proiecte care propun simpla achiziție […]

17 mart. 2023

PNS – DR 13  Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal   Beneficiari fermieri cu excepția persoanelor fizice; cooperative agricole și societățile cooperative agricole; grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare și recunoscute de MADR. Finantare Valoare maximă a sprijinului public va fi 300.000 euro/proiect. Intensitatea sprijinului public nerambursabil va […]

17 mart. 2023

PNS – DR 20 Investiții în sectorul zootehnic   Beneficiari Fermieri, cu excepția persoanelor fizice; Cooperative agricole și societățile cooperative; Grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR; Finantare Valoare maximă a sprijinului public va fi de 2.000.000 euro/proiect; Pentru proiectele care isi propun exclusiv simpla achiziție […]

17 mart. 2023

PNS – DR 26  Înființarea sistemelor de irigații   Beneficiari eligibili Fermieri și formele asociative ale acestora, cu excepția persoanelor fizice; Finantare Valoarea sprijinului va fi de maximum 500.000 euro/beneficiar; Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect va fi de 65%. Condiții eligibilitate: Solicitantul să facă dovada deținerii terenului/activului fizic aferent investiției, […]

17 mart. 2023

PNS – DR 25  Modernizarea infrastructurii de irigații   Beneficiari eligibili Organizații ale utilizatorilor de apă înființate în conformitate cu legislația în vigoare. Finantare Valoarea sprijinului va fi de maximum 1.500.000 euro/beneficiar; Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect va fi de 100%. Condiții eligibilitate: Solicitantul să facă dovada deținerii terenului/activului fizic […]