18 aug. 2023

PROGRAMUL TRANZITIE JUSTA

Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă

 

 

Beneficiari eligibili – Tranzitie Justa judetele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, Mureș:

 • Firme infiintate in baza Legii nr. 31/1990;
 • Firma infiintata pana la 31 Decembrie 2021;
 • Solicitantul nu a avut activitatea suspendata in 2022 si/sau 2023;
 • Solicitantul a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (2022);
 • Solicitantul se încadrează în categoria IMM (0 – 249 angajati);
 • Locatia de implementare – teritoriul administrativ al judetelor: Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, Mureș.

Finantare Tranzitie Justa judetele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, Mureș:

 • Ajutor financiar intre: 200.000 – 8.000.000 euro.

Alocare financiara Tranzitie Justa judetele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, Mureș:

 • Gorj – 184.898.599 euro
 • Hunedoara – 138.966.116 + 41.979.347 euro ITI Valea Jiului
 • Dolj – 136.673.075 euro
 • Galati – 84.633.938 euro
 • Prahova – 104.525.370 euro
 • Mures – 83.903.737 euro

Intensitate finantare: 

 

Judet

Ajutor regional intreprinderi mici + microintreprinderi Ajutor regional intreprinderi mijlocii Ajutor de minimis
Gorj 75% 75% 90%
Hunedoara 70% 60% 90%
Dolj 75% 75% 90%
Galati 75% 75% 90%
Prahova 75% 75% 90%
Mures 70% 60% 90%

Creare locuri de munca:

 • 1 loc de munca pentru 175.000 euro ajutor financiar nerambursabil, pentru proiecte intre 200.000 si 5 mil. euro.
 • 1 loc de munca pentru 150.000 euro ajutor financiar nerambursabil, pentru proiecte intre 5 si 8 mil. euro.

Cheltuieli eligibile

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului (finanțabile prin ajutor de stat regional);
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului (finanțabile prin ajutor de stat regional)
 • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (finanțabile prin ajutor de minimis);
 • Cheltuieli pentru investiţia de bază (finanțabile prin ajutor de stat regional): Construcţii şi instalaţii; Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotări); Active necorporale: cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, Cheltuieli cu Certificarea / recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către unorganism de certificare acreditat; Cheltuieli cu Certificarea / recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al siguranţei alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (ISO 45001), al securității informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate
 • Alte cheltuieli (finanțabile prin ajutor de stat regional): Organizare de şantier; Cheltuieli diverse şi neprevăzute.
 • Cheltuieli cu privind activităţi de formare profesională (finanțabile prin ajutor de minimis) – calificare, recalificare, formare continuă – perfecționare sau specializare – cursuri acreditate și reunoscute naţional şi în Uniunea Europeană.
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului (finanțabile prin ajutor de minimis).

Obtine intre 200.000 euro si 8.000.000 euro. Solicita o eligibilitate gratuita prin formularul de CONTACT sau la numarul: 0376448085.


Pentru a fi la curent cu ultimele stiri, ne poti urmari si pe facebook: Facebook Activ Business Advisor


Documente utile:

1.Ghid Investitii pt dezvoltarea IMM care sprijina cresterea durabila si crearea de locuri de munca

Anexa 14.1 _ Termenii si expresiile aplicabile

Anexa 14.2 _ Prevederi legislative europene, naționale, cadru strategic și programatic

Anexa 14.3.a _ Domenii excluse de prevederile regulamentelor aplicabile

Anexa 14.3.b_Metodologie selectie coduri CAEN_IMM

Anexa 14.4 -Detalierea regulilor aplicabile ajutorului de stat de minimis

Anexa 14.5 – Bugetul proiectului

Anexa 14.6 Model Cererea de Finantare IMM

Anexa 14.6.1 Declaratie_unica

Anexa 14.6.2a _ Declaratie_IMM

Anexa 14.6.2b_Reguli_principii aplicabile privind incadrarea in categoria IMM

Anexa 14.6.3 a_ Plan de afaceri

Anexa 14.6.3 b_Plan de afaceri-Macheta

Anexa 14.6.4 a_Lista autoevaluare DNSH

Anexa 14.6.4 b_Metodologie-Lista auto-evaluare_DNSH

Anexa 14.6.5_Raport privind rezonabilitatea costurilor

Anexa 14.6.6 Plan monitorizare

Anexa 14.6.7_Lista de echipamente lucrari si servicii

Anexa 14.8 _ Grila ETF_ IMM

Anexa 14.9-Grila_verificare_contractare

Anexa 14.10 _ Contract de finantare_anexe Proiect_ordin_AS_IMM


Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă

Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă

PROGRAMUL TRANZITIE JUSTA