01 apr. 2023

Investitii pentru modernizarea microîntreprinderilor Nord-Est

 

Beneficiari eligibili – Microintreprinderi Regiunea Nord – Est

 • Firme infiintate in baza Legii nr. 31/1990 .
 • Sediul social al solicitantului este situat în regiunea Nord – Est.
 • Locația de implementare este în mediul urban din Regiunea Nord – Est.
 • Solicitantul se încadreaza în categoria microintreprinderilor (0 – 9 angajati).
 • Nu are datorii la bugetul de stat sau la cel local.
 • Solicitantul nu se afla in dificultate la sfarsitul anului 2022.
 • Solicitantul nu a avut activitatea suspendata in 2022 si/sau 2023.
 • Firma infiintata pana la 3 Ianuarie 2022.
 • Solicitantul a obtinut profit din exploatare in 2022.
 • Solictantul isi asuma crearea unui loc suplimentar de munca, fata de 2022.

Finantare – Microintreprinderi Regiunea Nord – Est

 • Ajutor financiar intre: 50.000 – 200.000 euro.

Intensitate finantare – Microintreprinderi Regiunea Nord – Est

 • 90% ajutor financiar nerambursabil.
 • 10% contributie proprie.

Cheltuieli eligibile – Microintreprinderi Regiunea Nord – Est

 • lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale”.
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.
 • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.

 


Obtine intre 20.000 euro si 200.000 euro. Solicita consultanta prin formularul de CONTACT sau la numarul: 0376448085.


Pentru a fi la curent cu ultimele stiri, ne poti urmari si pe facebook: Facebook Activ Business Advisor


Documente utile:

Anexa 1 – Instrucțiuni privind completarea cererii de finanțare

Anexa 2 – Declarație Unica

Anexa 3 – Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM

Anexa 4 – Indrumar privind incadrarea in categoria IMM-urilor

Anexa 5 – Lista domeniilor de activitate eligibile

Anexa 6 – Soldul balanței comerciale la nivel de cod CAEN

Anexa 7 – Plan de afaceri

Anexa 8 – Bugetul proiectului

Anexa 9 – Lista de lucrări, echipamente, dotări si servicii

Anexa 10 – Matrice de corelare a bugetului proiectului cu devizul general

Anexa 11 – Grila de evaluare tehnica si financiara

Anexa 12 – Grila de contractare

Anexa 13 – Contract de finantare

Anexa 14 – Reguli privind ajutoarele de minimis

Anexa 15 – Macheta financiara

Anexa 16 – Plan de monitorizare

Anexa 17 – Declaraţia privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare

Anexa 18 – Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile

Ghidul Solicitantului de finantare – Investitii pentru modernizarea microintreprinderilor (Apel 1)


Finantari Nord Est

Finantari Nord Est